• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CAN LỘC
1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Học sinh cấp Trung học phổ thông (hoặc phụ huynh đại diện cho học sinh) muốn chuyển đi học ở trường khác nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (số 105, đường […]
Ngày ban hành:
15/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Cá nhân muốn cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh (số 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh). – Bước […]
Ngày ban hành:
15/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Cá nhân có yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh (số 105, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh). – Bước 2: […]

Ngày ban hành:
15/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Giám thị coi thi lập biên bản về sự cố của thí sinh và nộp cho hội đồng coi thi sau khi kết thúc buổi thi. – Bước 2: Ngay khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi, Hội đồng coi thi chịu tránh nhiệm […]

Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đặc cách tại trường đăng ký dự thi. – Bước 2: Trường lập danh sách thí sinh được đặc cách và hồ sơ của các thí sinh. – Bước 3: Trường chuyển hồ sơ đặc cách về Sở Giáo dục và Đào […]

Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

1. Trình tự thực hiện: – Bước 1: Trước thời điểm thi (thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định), học sinh đăng ký phiếu dự thi theo mẫu cho nhà trường nơi theo học. – Bước 2: Nhà trường lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo lớp (gồm […]

Ngày ban hành:
14/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website