Sáng ngày 20 tháng 06 Đoàn trường THPT Can lộc kết hợp với tổ Sử - Địa - GDCD tổ chức thành công chuyên đề "Hào khí thanh niên xung phong Việt Nam"