Sáng ngày 25.9.2017, Thầy Nguyễn Xuân Huỳnh – Nguyên Tổ trưởng Ngữ văn trường THPT Can Lộc, công tác từ 10/1972 – 8/1996 đã về thăm trường và tặng cây hoa Ngọc lan làm kỷ niệm.