Hình ảnh hoạt động nhà trường năm học 2018 – 2019


Nguồn: thpt-canloc-hatinh.edu.vn