Đoàn trường THPT Can Lộc tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” .


Nguồn: thpt-canloc-hatinh.edu.vn