Anh Hùng LLVT – Trung Tướng Phạm Tuấn


Nguồn: thpt-canloc-hatinh.edu.vn