• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CAN LỘC
 • Dương Thị Nhuần
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0906285296
  • Email:
   duongthinhuan11@gmail.com
  • Chức vụ:
   UV BCH
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Ngô Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0349637656
  • Email:
   ngothuyql2012@gmail.com
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0399353239
  • Email:
   phanthithuthuy173st@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Văn Cát
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0976042162
  • Email:
   trancat213@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phạm Trọng Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0911405222
  • Email:
   phamtronganh@gmail.com
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
Liên kết website