• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CAN LỘC
 • Dương Trí Hiệp
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982842544
  • Email:
   duongtrihiep@gmail.com
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Hải Hoàn
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0898607866
  • Email:
   hoanle33@gmail.com
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Lệ Hoa
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976795928
  • Email:
   hoaquyenthptcanloc@gmail.com
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phạm Trọng Anh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972545027
  • Email:
   phamtronganh@gmail.com
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912406446
  • Email:
   tamlong1998@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Phó bí thư
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Đăng Nhân
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán
  • Điện thoại:
   0915020928
  • Email:
   phandangnhantp@gmail.com
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Bí thư
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
Liên kết website