• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CAN LỘC
 • Dương Thị Nhuần
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0833577290
  • Email:
   duongthinhuan11@gmail.com
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Võ Thị Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0375567111
  • Email:
   Votuan1980@gmail.com
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0399353239
  • Email:
   phanthithuthuy173st@gmail.com
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phạm Trọng Anh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm
  • Điện thoại:
   0911405222
  • Email:
   phamtronganh@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó CT Công đoàn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Dương Trí Hiệp
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982842544
  • Email:
   duongtrihiep@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
Liên kết website